Aferez Nedir

Kanser Hastalarına Yardımcı Olabileceğiniz Bir Yöntem

Kemik iliği nakli olan hastalarda veya kan kanseri başta olmak üzere kansere, aplastik anemi hastalığına yakalanmış olan hastalarda çok sayıda trombosit süspansiyonuna ihtiyaç duyulmaktadır.

Trombositler bu hasta grupları için hayati önem taşıyan kan bileşenleridir. Özellikle bu grup hastaların yoğun i laç tedavisi aldıkları dönemlerde sürekli trombosit süspansiyonu almaları gerekmektedir.

Çevresine duyarlı kişiler çoğu zaman başkalarına yardım etmek isterler. Belki sizin tanıdığınız birisi de yaşam mücadelesinde galip gelebilmek için trombosit süspansiyonuna ihtiyaç duymuş ya da duyacak olabilir.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kan Merkezinden randevu alarak trombosit bağışlayabilirsiniz.

Aferez Nedir?

* Aferez tam kanın bir kısmını toplayan bir yöntemdir.

* En sık trombosit elde etmek amacı ile kullanılmaktadır.

* Bir koldan alınan kan, hücre ayrıştırma cihazında işlenir ve trombositler toplanır. Kanın geriye kalan bileşenleri hastanın diğer kolundan geriye yollanır.

* İşlem sürekli bir işlemdir ve ortalama 1 - 1.5 saat sürmektedir.

* Aferez işlemi için gerekli setler steril ve tek kullanımlıktır. Her donör için yeni bir set açılır ve kullanılan set tıbbi atık olarak imha edilir.

Neden Size İhtiyaç Duyulur?

 * Trombositler vücudun dışına çıktıktan sonra ancak 5 beş gün saklanabilmektedir. Trombositlerin kısa ömrü , ihtiyacın çok olması ile birleşince bazen bu hayati ürünün yetersizliğine sebep olmaktadır.

* Tromboferez donörü olarak bu önemli ihtiyaca katkıda bulunabilirsiniz.

* Trombositler Kısa Sürede Vücudumuzda Yenilenir

* Tam kan bağışı yapan kişiler 3 ay aralarla kan verebilirler.

Tromboferez bağışı yapan kişiler ise 72 saat aralarla kan bağışlayabilme olanağına sahiptirler. Vücudumuz trombosit eksiğini 24 - 48 saat içinde kapatabilmektedir.

Tromboferez bağışı için neler gereklidir?

* Tam kan bağışı için geçerli sağlık şartlarına uygun olmak

* Uygun damar yapısına sahip olamak

* Son 3 gün içinde aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaç kullanmamış olmak